Logo MultiMedia For Sports
Temporary website | Tijdelijke website

MultimediaForSports (MMFS) offers multimedia products to support fitness tests and training sessions. Both new and existing fitness tests/training methods (amongst others, scientifically founded Shuttle Run Test and Circuit Training) are supported by easy-to-use multimedia products. Our products are used by (professional) sports clubs and schools, and also by individual sportsmen or, for example, rehabilitation institutes.

MultimediaForSports (MMFS) biedt multimedia producten aan ter ondersteuning van conditietesten en training. Bestaande en nieuwe conditietesten/trainingsmethoden (o.a. de wetenschappelijk onderbouwde Shuttle Run Test en Circuit Training) worden ondersteund door makkelijk te gebruiken multimedia producten. Onze producten worden gebruikt door (professionele) sportverenigingen en onderwijs instellingen, maar ook door individuele sporters of bijvoorbeeld instellingen voor revalidatie.
We worked with/for:

Logo Kids Fit en FunLogo Feyenoord
Logo SSPLogo Educatheek
contact: info@multimediaforsports.com | (c) PMMP.nl